Hieronder vindt u een helder overzicht betreffende de opbouw van onze uurtarieven.

Eagle Recherchebureau draagt zorg voor een correcte declaratie. Onze facturen zijn opgebouwd uit de verschillende ‘vaste’ onderdelen honorarium, kantoorkosten, kilometervergoeding en 21% Btw.

 

  • Eagle Recherchebureau hanteert ‘afhankelijk van de aard van de zaak’ een vast honorarium per gewerkt uur. Dit tarief is exclusief 21% Btw.
  • Het honorarium is het bedrag dat Eagle Recherchebureau in rekening brengt voor de aan uw casus bestede ‘gewerkte’ uren.
  • Zijn er kosten, zoals reis- en verblijfkosten, inzet van fotoapparatuur / afluisterapparatuur of overige noodzakelijke uitgaven, dan berekenen wij ook over dit declaratiebedrag 21% Btw.
  • De kantoorkosten zijn variabel en worden in rekening gebracht om zaken, zoals verzending van aangetekende stukken, telefoon en print- en kopieerkosten te dekken.
  • De kilometerkosten zijn voor 2015 op een bedrag van € 0,34 per gereden kilometer vast gesteld.

 

 
Het is gebruikelijk om een voorschot te vragen alvorens wij met de opdracht aanvangen. De omvang van deze depotdeclaratie wordt bepaald door de geschatte totaal kosten. Het voorschotbedrag wordt bij de slotdeclaratie verrekend en blijft der halve tot het einde van de opdracht als dekking aanwezig.
 

Maak kennis met ons team

Ons team bestaat uit experts als het gaat om beveiliging

Raymond Linssen

Algemeen Directeur / CEO

Natascha Tobi

Personeelszaken

Ria Schoutse

Afdeling Planning

Peter Kraminer

In Memoriam 1969 - 2018

Bescherm & Beveilig
+31(0)85 273 3244

Services

Onze certificeringen