Alimentatie

Ex-echtgenoten zijn wettelijk verplicht elkaar te onderhouden. De partner welke geen of nauwelijks inkomen heeft kan partneralimentatie aanvragen. Dit geschiedt onder een aantal voorwaarden. Mocht u het vermoeden hebben dat uw ex partner misbruik maakt van deze regeling dan kunt u de partneralimentatie-verplichting laten opheffen waardoor uw inkomsten niet langer wettelijk gedeeld dienen te worden.
Ten einde dit te laten geschieden is een onderzoek noodzakelijk. Eagle Recherche is uw aangewezen partner om dit uit te voeren.
alimentatie

  • Stap 1: Het aantonen van samenwonen
  • Stap 2: Het aantonen van een gemeenschappelijke huishouding
  • Stap 3: Het aantonen van een affectieve en verzorgende relatie

 
Tijdens dit onderzoek observeren wij steekproefsgewijs de woning van uw ex-partner waarna wij (bij voldoende bewijs) op doeltreffende en unieke wijze aantonen dat er sprake is van een affectieve relatie dan wel “samenleven als waren zij gehuwd” conform artikel 160 BW.
Daar onze onderzoeksmethodiek bewezen en conform alle eisen geschiedt, wordt dit door het gerechtshof volledig erkend en geaccepteerd.

Wat kan dit voor u betekenen:

  • Dit kan leiden tot een besparing van tienduizend tot wel honderduizenden euro’s.
  • De kosten voor een door ons ingesteld onderzoek zijn in beginsel op de wederpartij te verhalen.
  • Wij halen de waarheid naar boven.

 
Wij constateren de feiten en leveren u een volledige rapportage welke het samenwonen, het gemeenschappelijk huishouden en/of de affectieve relatie voldoende aantoont om alle verplichte aspecten tot partneralimentatie te verminderen of teniet te doen.

Laat uw partneralimentatie ook verlagen!

Maak kennis met ons team

Ons team bestaat uit experts als het gaat om beveiliging

Raymond Linssen

Algemeen Directeur / CEO

Natascha Tobi

Personeelszaken

Ria Schoutse

Afdeling Planning

Peter Kraminer

In Memoriam 1969 - 2018

Bescherm & Beveilig
+31(0)85 273 3244

Services

Onze certificeringen