Stalking

De wet spreekt van stalking indien het slachtoffer stelselmatig wordt lastig gevallen door middel van achtervolgen, het regelmatig opnemen van contact op een hinderlijke wijze en/of bedreigen. Er zijn verschillende soorten stalking en Forensisch Psychiatrisch onderzoek wijst uit dat stalking regelmatig leidt tot ernstige delicten zoals vandalisme, laster, smaad mishandeling, bedreiging en delicten van seksuele aard.

Eagle recherche vindt het daarom belangrijk om dergelijk gedrag direct serieus aan te pakken. Ervaring leert dat de politie een dergelijke aangifte opneemt maar dat daadwerkelijk onderzoek achterwegen blijft. Derhalve kan het gedrag langer dan gewenst voortduren. Eagle Recherche staat 24 uur per dag voor u op luisteren om direct een onderzoek op te starten ten einde juridische stappen tegen de stalker te kunnen ondernemen. Tevens biedt Eagle recherche u desgewenst beveiliging zodat uw gevoel van veiligheid zich per direct kan herstellen.

 

  • Stap 1: U levert ons zoveel mogelijk informatie.
  • Stap 2: Wij stellen een onderzoek in naar de stalker.
  • Stap 3: Desgewenst voorzien wij u per direct van beveiliging.
  • Stap 4: Wij brengen de stalker en diens gedragingen in beeld en leveren een compleet dossier aan bij de politie ten einde het juridische traject te versnellen.

 

 
Tijdens dit onderzoek maken wij gebruik van ons recherche en observatieteam.

Wat kan dit voor u betekenen:

 

  • Het risico op ernstigere misdrijven wordt beperkt.
  • De politie krijgt een volledig dossier, welke het juridische proces versnelt.
  • Uw gevoel van veiligheid wordt hersteld.

 

 
“Wij zijn 24 uur per dag voor u op, luisteren, bewaken uw veiligheid, constateren de feiten en leveren een volledige rapportage”

Maak kennis met ons team

Ons team bestaat uit experts als het gaat om beveiliging

Raymond Linssen

Algemeen Directeur / CEO

Natascha Tobi

Personeelszaken

Ria Schoutse

Afdeling Planning

Peter Kraminer

In Memoriam 1969 - 2018

Bescherm & Beveilig
+31(0)85 273 3244

Services

Onze certificeringen