Privacybeleid

Uw persoonsgegevens zijn veilig bij Eagle Recherchebureau.

privacy2Eagle Recherchebureau en de aan haar gelieerde ondernemingen respecteren de persoonlijke levens sfeer van haar opdrachtgevers, kandidaten en leveranciers. Bij de uitvoering van haar activiteiten is de bescherming van persoonsgegevens voor Eagle Recherchebureau dan ook zeer belangrijk.

Persoonsgegevens worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Eagle Recherchebureau verwerkt de persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming Persoonsgegevens.

Gebruik van persoonsgegevens en andere vertrouwelijke informatie. Wanneer u gebruikt maakt van diensten / activiteiten of producten van Eagle Recherchebureau of van een aan haar gelieerde ondernemingen, legt Eagle Recherchebureau persoonsgegevens vast.

Eagle Recherchebureau gebruikt deze gegevens voor administratieve doeleinden. Eagle Recherchebureau gebruikt uw persoonsgegevens verder om u te informeren over nieuws, belangrijke informatie, cursussen, trainingen, activiteiten en andere ontwikkelingen. Indien u deze informatie niet meer wenst te ontvangen dan kunt u dit eenvoudig kenbaar maken door een mail te sturen naar info@eepg.nl, of middels een brief gericht aan:

Eagle Recherchebureau B.V.
Beersdalweg 93
6412 PE Heerlen

Maak kennis met ons team

Ons team bestaat uit experts als het gaat om beveiliging

Raymond Linssen

Algemeen Directeur / CEO

Natascha Tobi

Personeelszaken

Ria Schoutse

Afdeling Planning

Peter Kraminer

In Memoriam 1969 - 2018

Bescherm & Beveilig
+31(0)85 273 3244

Services

Onze certificeringen